Visible thinking

‘Visible Thinking PO’ is een lespakket voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs, waarin platen van kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen over kunst te praten. Leerlingen komen in aanraking met diverse kunststromingen en -disciplines in het kader van cultuuronderwijs en leren met een open blik naar hun omgeving te kijken. Het reflecterend vermogen van de leerlingen wordt vergroot.

‘Visible Thinking PO’ omvat 80 kaarten met nationale en internationale kunstenaars. 20 aanvullende kaarten omvatten kunst van lokale kunstenaars of uit de lokale openbare ruimte.
Een aantal van de kunstwerken behoort tot vaste collecties van Nederlandse musea en is dus ook ‘in het echt’ te bekijken.

Als methodiek voor de vragen bij de kunstwerken staat Visible Thinking van Harvard’s Project Zero centraal. Deze methodiek geeft zowel de leerkracht als de leerling houvast om via diverse routines kunstwerken te verkennen.

Dit project kan gemaakt worden met andere kunstwerken, of hiermee aangevuld worden. Het lokale gedeelte kan op maat worden gemaakt. Neem contact op voor verdere informatie.